Duża obciążalność

Regały paletowe przepływowe

Najlepszą metoda magazynowania palet z towarem jednorodnym jest system według zasady FIFO.

Regały przepływowe FIFO składają się z ciągów grawitacyjnych przenośników rolkowych, które tworzą kanały rozdzielcze. Palety są wkładane z jednej strony, a odbierane – z drugiej. Towar przesuwa się samoczynnie po rolkach, dzięki sile grawitacji, w kierunku miejsca ich odbioru, które znajduje się po drugiej stronie przenośnika rolkowego.

Regały paletowe przepływowe są idealnym rozwiązaniem w przypadku składowania jednorodnych, szybko rotujących towarów. Dzięki zachowaniu zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) zapewniony jest właściwy obrót towarów.

przykładowe zdjęcia regałów paletowych przepływowych

standardowe wymiary

Wysokośćstandardowo do 12m
Głębokośćstandardowo do 18,5 m
Obciążeniaod 150 kg do 1200 kg na 1 paletę
chętnie odpowiemy na wszystkie pytania